Nybyggnad av enbostadshus eller fritidshus

Jag är certifierad kontrollansvarig nivå K SITAC nr SC0638-12. Jag har medverkat vid ett stort antal projekt, allt från stora tvåbostadshus uppfört av lösvirke till prefabricerade småhus från de flesta småhusfabrikanter samt mindre tillbyggnader av fritidshus där byggherren själv gör det mesta av jobbet.

Vid uppförande av lösvirkeshus är det särskilt viktigt att beställaren tänker rätt från början. Planera helst för ett bra och energisnålt klimatskal (golv, tak, väggar, fönster och liknande). Om 50 år är fortfarande isoleringen i väggar och tak lika bra som idag. Har Du istället lagt investeringen på t.ex. en värmepump har Du då tvingats byta ut den 2-3 gånger under samma tid.
 

På denna bild ser vi t.ex. hur mellanbjälklaget ligger innanför ångbromsen vilket
är en förutsättning att få ett tätt, energisnålt och fuktskadefritt hus
 På denna bild ser vi hur man noga tätat ventilationskanalens
genombrott av den trampsäkra ångbromsen i taket  


Armeringen är en viktig del i stommen


Här ser vi en mindre lyckad lösning av mellanbjälklagets upplag på bottenvåningen.
Här blir det omöjligt att få ångbromsen förbi mellanbjälklaget och ansluta på
övervåningens ångbroms utan att otäthet uppstår.


Jag har visserligen 30 års erfarenhet från byggbranschen men detta sätt att bygga hus är lite äldre än så. Bilden
är från Vrå fornby utanför Katrineholm