Uppförande av industribyggnad 1200 kvm

Jag har hjälpt byggherren att upphandla uppvärmnings- och ventilationsanläggning.