Ombyggnad flerbostadshus 15 lägenheter

Fastighetsägaren gör här en större renovering av tak, invändigt tätskikt,
installation av mekanisk frånluftsventilation samt stambyte. Jag har
uppdraget att vara kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen.