Ombyggnad vandrarhem

Beställaren har här byggt om en större uthusbyggnad till vandrarhem. Mitt uppdrag
har varit att hjälpa till vid utformningen av lokalerna samt tolkning av lagar och
föreskrifter. Dessutom har jag upprättat ritningar för ventilationsinstallationer
och var kvalitetsansvarig enligt Plan och Bygglagen.