Tillbyggnad hotell 250 kvm

Här hade beställaren redan upprättat ett kontrakt med en entreprenör. En renodlad
totalentreprenad där jag har fungerat som kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen.
Detta innebär enligt krav i lagen att jag ser till att en kontrollplan upprättas och att
den genomförs enligt beslut av myndigheten.