Nytt tak på radhus 3600 kvm

Beställaren hade problem med otäta tak samt svallis på vintern. Tillsammans
kom vi fram till ett förslag till lösning samtidigt som både energianvändningen
och underhållskostnaderna minskade. Jag upprättade förfrågningsunderlag,
hjälpte till med upphandlingen och dagkontrollen. Jag fick också uppdraget att
vara besiktningsförrättare.