Nybyggnad butik och lager 2400 kvm

Här har beställaren fått hjälp av en fastighetsägare att bygga en ny butik
och lagerlokaler på totalt 1200 kvm. Då handlar det ofta om att se till att
beställare och leverantör/entreprenör är överens om vad som ingår i
leveransen och vad som inte ingår.