Tillbyggnad bilverkstad

Jag har haft flera kunder med denna typ av objekt. En av svårigheterna med
dessa uppdrag är att tidigt få beställaren att specificera krav på utrymmen samt
placering av utrustning. Jag har haft uppdrag både som kvalitetsansvarig,
projektledare och entreprenadbesiktningsman.