För de flesta byggprojekt krävs idag att byggherren anlitar en certifierad kontrollansvarig. Jag kan hjälpa Dig med alla
typer av kontrollansvariguppdrag samt med konsultuppdrag inom energi, VVS-installationer och byggnadsteknik.      

För Dig som planerar att bygga energisnålt kan jag hjälpa till med konstruktion av klimatskal, installationer och långsiktig förvaltning.

Exempel på uppdrag:

 

Energi och inomhusmiljöutredningar:

De senaste åren har energianvändningens kostnader och framför allt miljöpåverkan kommit allt mer i fokus. Efter 10 år som
Energirådgivare på Nyköpings kommun kan jag nu som företagare göra mera genomgripande utredningar eller energikartläggningar
som inte kommunen gör. Jag kan hjälpa företagare att utnyttja det statliga stödet för energikartläggningscheckar,
se
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/

Sjuka hus pratades det mycket om för några år sedan, men fortfarande finna det många hus som människor inte mår bra
att vistas i. Jag kan hjälpa dig att söka orsaken samt att åtgärda problemet.

Föredrag om bygglagstiftning och energieffektivisering

Om du har behov av att informera en större grupp om någon av dessa frågor har jag stor erfarenhet av att hålla information.

 

 

Affärsidé: Jag hjälper kunden att få det han förväntar sig